สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคำม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 6 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 ตุลาคม 2562 20 13 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ