สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสหัสขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 19 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 25 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 26 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ