สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยเม็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 28 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 พฤศจิกายน 2562 200 67 รายชื่อ