สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางตลาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กันยายน 2562 30 31 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 กันยายน 2562 25 18 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 13 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 27 กันยายน 2562 22 1 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 ตุลาคม 2562 45 18 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 4 ตุลาคม 2562 22 12 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 ตุลาคม 2562 22 1 รายชื่อ