สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 สิงหาคม 2562 40 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 29 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 กันยายน 2562 70 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 ตุลาคม 2562 50 18 รายชื่อ