สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุฉินารายณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 6 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 11 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 กันยายน 2562 250 197 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 สิงหาคม 2562 60 15 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 สิงหาคม 2562 60 17 รายชื่อ