สรุปยอดห้องอบรม อำเภอร่องคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 12 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ