สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกมลาไสย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 10 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรกรอำเภอกมลาไสย 17 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ