สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนามน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 15 สิงหาคม 2562 40 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 5 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 11 กันยายน 2562 80 78 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 24 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 26 กันยายน 2562 200 95 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนามน 4 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ