สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2562 60 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กันยายน 2562 59 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 19 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 26 กันยายน 2562 60 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 ตุลาคม 2562 60 46 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 ตุลาคม 2562 60 24 รายชื่อ