สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจังหาร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ