สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีสมเด็จ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 กันยายน 2562 17 17 รายชื่อ