สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมยวดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 13 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 14 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ