สรุปยอดห้องอบรม อำเภออาจสามารถ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 11 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ