สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสรวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กันยายน 2562 13 13 รายชื่อ