สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุวรรณภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 11 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
2 ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ