สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสลภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 12 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 17 กันยายน 2562 80 51 รายชื่อ