สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสลภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 12 กันยายน 2562 80 50 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 17 กันยายน 2562 80 51 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ