สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองพอก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 21 สิงหาคม 2562 31 31 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 27 สิงหาคม 2562 25 25 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 28 สิงหาคม 2562 35 34 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 29 สิงหาคม 2562 36 32 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 30 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 11 กันยายน 2562 91 91 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 12 กันยายน 2562 91 91 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 13 กันยายน 2562 72 72 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 14 กันยายน 2562 53 53 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 18 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 19 กันยายน 2562 106 98 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 22 กันยายน 2562 155 155 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 26 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 30 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ