สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ 18 กันยายน 2562 300 72 รายชื่อ
2 ศพก.ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 78 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม ม.1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 23 กันยายน 2562 200 111 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม ม.12 ตำบลเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 150 95 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 7 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 14 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 28 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 17 กันยายน 2562 60 32 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 19 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 27 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 3 ธันวาคม 2562 10 1 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 22 กันยายน 2562 250 73 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลคำพอุง 16 กันยายน 2562 300 126 รายชื่อ