สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพนทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 22 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 29 สิงหาคม 2562 80 2 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 17 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ