สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจตุรพักตรพิมาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 12 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 11 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 17 กันยายน 2562 20 7 รายชื่อ