สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกษตรวิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 7 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 14 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 21 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 28 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 11 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ