สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชื่นชม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 10 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 16 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 19 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 115 118 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 15 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 80 2 รายชื่อ