สรุปยอดห้องอบรม อำเภอยางสีสุราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 18 กันยายน 2562 28 28 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 19 กันยายน 2562 27 27 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 26 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 27 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ