สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาดูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 29 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 20 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 2 กันยายน 2562 0 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ