สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 21 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 22 สิงหาคม 2562 22 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ