สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 21 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 22 สิงหาคม 2562 22 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ