สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาเชือก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 60 41 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ