สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบรบือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 กันยายน 2562 50 11 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 24 กันยายน 2562 150 90 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 26 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอบรบือ 29 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอบรบือ 3 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 115 78 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอบรบือ 13 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอบรบือ 25 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ