สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบรบือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอบรบือ 29 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอบรบือ 3 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 120 82 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอบรบือ 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 115 78 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 กันยายน 2562 50 11 รายชื่อ
18. หอประชุมอำเภอบรบือ 13 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. หอประชุมอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
22. หอประชุมอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ