สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 7 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 8 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 9 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 14 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ