สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันทรวิชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 29 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 25 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ