สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโกสุมพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 90 70 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 90 71 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 กันยายน 2562 90 73 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 90 70 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 90 72 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 90 67 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ