สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแกดำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 1 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 15 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 20 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 29 สิงหาคม 2562 25 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 5 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 10 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 12 กันยายน 2562 103 103 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ