สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแกดำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 1 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 15 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 29 สิงหาคม 2562 25 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 5 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 10 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 12 กันยายน 2562 103 103 รายชื่อ