สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 19 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 23 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 26 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ