สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตนวาปี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 25 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 20 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ 18 กันยายน 2562 65 58 รายชื่อ