สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฝ้าไร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 20 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 17 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 25 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ