สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสระใคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 21 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 13 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ