สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสระใคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 21 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 13 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ