สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสังคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเรียนรู้ ศพก.(นรัตม์ รัตนติสร้อย) 21 ตุลาคม 2562 30 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 7 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 14 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 16 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 21 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 28 สิงหาคม 2562 35 31 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 สิงหาคม 2562 41 33 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 4 กันยายน 2562 36 35 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 5 กันยายน 2562 47 46 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 11 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 17 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 18 กันยายน 2562 39 36 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 กันยายน 2562 56 56 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 24 กันยายน 2562 56 55 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 25 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ