สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีเชียงใหม่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
5. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 4 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
7. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 5 กันยายน 2562 15 6 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 8 กันยายน 2562 15 4 รายชื่อ
10. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 9 กันยายน 2562 20 7 รายชื่อ
11. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. ศบกต.พระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย(อบต.พระพุทธบาท) 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 18 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ