สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าบ่อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 13 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 20 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 27 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 3 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 10 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 17 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 24 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ