สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าบ่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 13 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 20 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 27 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 3 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 10 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 17 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 24 กันยายน 2562 30 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 25 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 1 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ