สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองหนองคาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 26 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ