สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 1 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 สิงหาคม 2562 25 21 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 7 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 13 สิงหาคม 2562 25 22 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 21 สิงหาคม 2562 50 23 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 27 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 28 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 12 กันยายน 2562 50 9 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 กันยายน 2562 150 56 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กันยายน 2562 150 17 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 26 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 3 ตุลาคม 2562 30 5 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 ตุลาคม 2562 30 9 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 ตุลาคม 2562 30 4 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 31 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ