สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเอราวัณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 200 172 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 250 239 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 280 168 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 320 190 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 320 174 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 320 175 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 320 300 รายชื่อ