สรุปยอดห้องอบรม อำเภอผาขาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 19 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 23 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 24 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 2 ตุลาคม 2562 50 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 160 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอผาขาว 13 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอผาขาว 19 กันยายน 2562 165 122 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอผาขาว 1 ตุลาคม 2562 100 62 รายชื่อ