สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 22 กันยายน 2562 120 62 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 1 ตุลาคม 2562 120 113 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 100 76 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 97 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ