สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูกระดึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 20 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 24 กันยายน 2562 100 95 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 25 กันยายน 2562 140 135 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 27 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 1 ตุลาคม 2562 100 39 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562 100 89 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 4 ตุลาคม 2562 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 5 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 9 ตุลาคม 2562 70 2 รายชื่อ