สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าลี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 120 118 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 90 88 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 107 106 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 110 106 รายชื่อ