สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 21 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 26 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 2 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ