สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาแห้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 15 สิงหาคม 2562 130 72 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 4 กันยายน 2562 130 20 รายชื่อ