สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากชม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 รพ.สต.ห้วยอาลัย 28 สิงหาคม 2562 100 113 รายชื่อ
2 รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 44 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ 6 14 พฤศจิกายน 2562 200 143 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านห้วยบ่อซืน 5 พฤศจิกายน 2562 200 128 รายชื่อ
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา หมู่ 3 ตำบลห้วยบ่อซืน 15 พฤศจิกายน 2562 150 89 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 60 39 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 100 68 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562 100 76 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 150 141 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 150 147 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 155 142 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 กันยายน 2562 100 81 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 120 116 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 150 105 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562 150 98 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 100 83 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 100 91 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562 100 70 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตําบลชมเจริญ 18 ตุลาคม 2562 150 83 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลเชียงกลม 25 ตุลาคม 2562 150 129 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลเชียงกลม 28 ตุลาคม 2562 150 86 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลเชียงกลม 29 ตุลาคม 2562 100 82 รายชื่อ
29 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 16 ตุลาคม 2562 150 100 รายชื่อ