สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงคาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 7 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 14 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 15 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 สิงหาคม 2562 50 23 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 21 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 28 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 กันยายน 2562 50 53 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 6 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 11 กันยายน 2562 55 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 12 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 13 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 กันยายน 2562 65 63 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 กันยายน 2562 65 58 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 19 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 20 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 24 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 25 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 26 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 27 กันยายน 2562 55 54 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 ตุลาคม 2562 55 51 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 ตุลาคม 2562 60 56 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 ตุลาคม 2562 55 51 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 ตุลาคม 2562 55 52 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 ตุลาคม 2562 61 61 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 29 ตุลาคม 2562 60 59 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 ตุลาคม 2562 60 26 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 พฤศจิกายน 2562 60 1 รายชื่อ